Die Vereine im Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar e.V.

Name
BC Altenkirchen
BC Bad Dürkheim
BC Dillingen Treff 7
BC Bernkastel-Kues Mittelmosel
BC Trier
BC Neuwied
BC Saarbrücken 1965 e.V.
BC Insel-Bridge-Club Nonnenwerth
BC Saarbrücken 84 e.V.
BC Bingen / Rhein - Nahe e.V.
BC Bad Kreuznach Nahetal e.V.
BC Diez-Limburg Oranien
BC Koblenz e.V.
BC Bad Kreuznach 2008 e.V.
BC Ingelheim
BC Mainz
BC Ludwigshafen e.V.
BC Worms
BC Pfalz
BC Landau
BC Merzig
BC Speyer
BV Kaiserslautern e.V.